Login

Brug den gamle kommunes skolekode, ellers kontakt Dansk Folkehjælp på tlf.nr. 70 220 230.

  • Spil
  • Hvorfor?
  • Førstehjælpsundervisning
  • Sponsor
  • Presse
  • Kontakt os

Om spillene

 

Der er tre forskellige spil for hhv.:

Mindste årgang 0. - 3. kl.

Mellemste årgang 4. - 6. kl.

Ældste årgang 7. - 10. kl.


Mindste årgang 0 – 3. kl.

Du skal starte med at vælge en figur - enten en skateboard-dreng eller en pige på et løbehjul. Historien i spillet er, at du på vej hjem fra skole kommer ud for række situationer, hvor du skal undgå uheld – enten ved at hoppe/køre uden om forhindringen med skateboardet eller ved at køre uden om den med løbehjulet. Når/hvis du alligevel rammer en forhindring, kommer du til skade - f.eks. kan du få en hudafskrabning eller en bule i hovedet. Alt efter skadens art vil du blive stillet et spørgsmål om, hvilken behandling (3 svarmuligheder) der er den rigtige.

Du bliver også stillet spørgsmål, når du under vejs gennem spillet automatisk bliver stoppet, for at du skal behandle personer, som er kommet til skade. Også her skal du vælge mellem 3 svarmuligheder, hvoraf kun den ene er rigtig.

Hvert rigtigt svar giver point, og når banen er gennemført, ses den endelige score, som – hvis den er høj nok – kommer ind på ”Alle tiders Highscorer”. 
 
Mellemste årgang 4. – 6. kl.
 
 

Du skal hjælpe en sygeplejerske med at behandle skoleelever, når de kommer til skade. Hun har meget travlt og kan derfor kun hjælpe dig, hvis du behandler dem forkert eller ikke er hurtig nok. Når hun kommer og hjælper dig, kan du ikke tjene flere point i den omgang. Det gælder altså om at arbejde både hurtigt og korrekt. Du får kun point for elever, som er behandlet korrekt og inden for tidsfristen.

Oversigtskort
Her kan du hele tiden se, hvor på skolen du er. Du vises på kortet som en lysende prik. Alle andre elever er hhv. røde og grønne prikker. De grønne prikker er elever som er kommet til skade - jo længere tid, der går inden eleverne bliver behandlet, jo dårligere  bliver eleverne og prikken skifter farve til rød.

Skoletaske
Alle de ting, som du har samlet op undervejs, gemmes i skoletasken. Du kan behandle eleverne ved fysisk med musen at trække tingene/værktøjerne hen over eleven – f.eks. kan en elev have har fået fingrene i en symaskine, og du vælger at bruge et plaster fra skoletasken til at stoppe blødningen.

Handlingsvinduet
Handlingsvinduet består af en række forskellige handlinger og sætninger som man kan sige til den tilskadekommende. Ved at ved at kombinere handlinger og sætninger kan hjælpe en tilskadekommen elev – f.eks. ring 112,  lægge i aflåst sideleje, undersøge åndedræt og puls eller sige at eleven skal holde sig i ro mv.
Det er helt op til dig at vurdere, hvilke handlinger og sætninger du vil udføre og i hvilken rækkefølge. Alle handlingerne kan kombineres med værktøjerne fra skoletasken.

Du har et bestemt tidsrum til at behandle eleven, inden sygeplejersken kommer. Hvis du bruger for lang tid, kommer sygeplejersken frem i hjælpevinduet og fortæller dig, at hun nu overtager arbejdet.. Hvis du har behandlet eleven forkert, vil hun forklare dig, hvad du skulle have gjort.

Du får naturligvis kun point pr. rigtigt behandlet elev. De højeste pointtal kommer med på ”Alle tiders Highscore” 
 
Ældste årgang 7. – 10. kl.
Spillets start
Du starter med at Iogge dig på med en spillerprofil (bl.a. navn, skole). Herefter “sætter” du dig ved en ledig spilleplads (max. 4 spillere) og afventer, at andre gør det samme – spillet kan gennemføres med 2 til 4 spillere. Dine modstandere kan enten være tilfældige fra alle skoler eller en kun fra din egen skole/klasse.

Når spillet starter, ser du et bræt i perspektiv med de enkelte spillere placeret i siderne. På brættet er der en bane med start og mål – banen er opdelt i felter i 6 forskellige farver.
 

Selve spillet
Spillerne står alle på startfeltet og spillet starter med, at spiller 1 får et spørgsmål og svarer vedkommen rigtig, så drejes det farve inddelte lykkehjul. Den farve som lykkehjulet stopper på angiver,  hvilket farvefelt spilleren skal rykke hen på og turen går videre til spiller 2 og så fremdeles.

Hvis der svares forkert på et spørgsmål er det næste spillers tur.

Den spiller, som først kommer i mål, har vundet. De højeste scorer kommer med i ”Alle tiders Highscore”.

Udviklet med støtte fra Undervisningsministeriet, tips og lotto midlerne.

LÆR Førstehjælp

I Danmark er der mere end 600.000 skoleelever. Hver 5. af disse børn og unge - eller mere end 120.000 - kommer hvert år så slemt til skade, at de må en tur på skadestuen. Omsat til mere jordnære tal, betyder det, at hver eneste skole i Danmark gennemsnitligt sender 70 børn på skadestuen. Hvert år.

40 % af disse børn kunne være sluppet for skadestuen, hvis der havde været en førstehjælper til stede ved ulykken/sygdommen.

Tankevækkende tal – ikke blot økonomisk, men først og fremmest medmenneskeligt, ikke?

Design by mouseketeers