Login

Brug den gamle kommunes skolekode, ellers kontakt Dansk Folkehjælp på tlf.nr. 70 220 230.

  • Spil
  • Hvorfor?
  • Førstehjælpsundervisning
  • Sponsor
  • Presse
  • Kontakt os

Førstehjælpskurser i skolen

Dansk Førstehjælp kan tilbyde følgende førstehjælpskurser i skolen:

 

For yngste årgang (0. - 3. kl.)

Formålet med kurset er at give børnene forståelse for, at det er vigtigt at passe på hinanden og kunne hjælpe, hvis der sker en ulykke. Børnene lærer at foretage et alarmopkald, hvor instruktøren agerer alarmcentral, og de lærer at lægge i aflåst sideleje. Herudover består undervisningen i samtale omkring forskellige ulykkessituationer, hvordan kan de undgås, hvornår skal de hente en voksen osv.

Kursets varighed:                       2 timer
Deltagerantal:                              maks. 25 elever pr. hold
Kursuspris:                                   kr. 2.800 pr. hold eksklusive moms

 

For mellemste årgang (4. - 6. kl.)

På kurset lærer børnene at lægge i aflåst sideleje, alarmere, anlægge forbindinger, førstehjælp til knoglebrud, forstuvninger samt førstehjælp til mindre skader og sygdomme.

Kursets varighed:                         4 timer
Deltagerantal:                                maks. 25 elever pr. hold
Kursuspris:                                    kr. 4.200 pr. hold eksklusive moms

 

For ældste årgang (7. - 10. kl.)

Kurset er sammensat af modulerne ”Livreddende førstehjælp”, ”Hjerte-lungeredning”, ”Førstehjælp ved sygdomme” samt ”Førstehjælp ved tilskadekomst”

Kurset indeholder udover den livreddende førstehjælp og genoplivning også undervisning i korrekt alarmering, førstehjælp til mindre skader, behandling af forbrændinger, forgiftninger m.v. samt førstehjælp ved forstuvninger og knoglebrud. Under modulet “Førstehjælp ved sygdomme” undervises kursisterne bl.a. i blodprop i hjertet, epilepsi, sukkersyge samt psykisk førstehjælp. Kurset er kompetencegivende.

Kursets varighed:                        12 timer
Deltagerantal:                               maks. 25 elever pr. hold
Kursuspris:                                   kr. 12.500 pr. hold eksklusive moms

 

Ovenstående kurser kan bestilles hos:

Dansk Folkehjælp
Industriparken 4
4960 Holeby
tlf. 70 220 230
post@folkehjaelp.dk
Design by mouseketeers